Contact us now
+1-888-846-1732

Vymáhání pohledávek

Posledním krokem při většinou bývá obrácení se s platebním rozkazem nebo pravomocným rozsudkem na exekutora. Pohledávka bývá vymožena zpeněžením movitého nebo nemovitého majetku, nebo odstavením účtu dlužníka.
Je ale možno, že exekutor zjistí, že dlužník nevlastní majetek, nemá stálý příjem či má trvalé bydliště pouze na Městském či Obecním úřadě. Dlužníci bývají v tomto ohledu během vymáhání pohledávek rafinovaní, a ví, jak svůj majetek odklonit.

Nevýhody soudního vymáhání

Nevýhodou soudního vymáhání pohledávek je to, že často je neúspěšné a věřitel musí zaplatit náklady. Pokud je úspěšné, zaplatí náklady dlužník. My vám ale nabízíme výhodnější, mimosoudní cestu.

Vymáhání pohledávek
4 (80%)2