Contact us now
+1-888-846-1732

Ruce jako hlavní přenašeč bakterií

Věděli jste, že Vaše ruce mohou mít na sobě až několik tisíc bakterií? Dotek rukou patří mezi nejčastější způsob přenášení nemocí. Některé bakterie se zde nachází jen na přechodnou dobu, jiné se tady mohou nacházet trvale. Nejvíce však záleží na prostředí, ve kterém jedinec pobývá a na práci, kterou vykonává. Mezi nejvíce ohroženou skupinu patří zdravotníci, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s bakteriemi dnes a denně.

Antibakteriální úprava

Zejména kvůli těmto důvodům v roce 2010 prezentovala firma Colop, své produkty s antibakteriální úpravou, která funguje na bázi stříbra. Tato technologie, kterou jsou pokryté dotykové plochy razítek , zamezuje růst a přenos škodlivých bakterií. Proto jsou vhodné zejména do zdravotnických zařízení, ale i do jiných zařízení, kde je vysoký výskyt těchto původců nemocí.

Ruce jako hlavní přenašeč bakterií
3.5 (70%)2